Valters Celmiņš
© 2006 - 2011
Apmācība mājas lapu izveidē izmantojot xHTML 1.0 un CSS 2.1 valodas

Mērvienības

- pats vienkāršākais ģeometriskais obekts. Datora ekrāns sastāv no punktiem. Šo punktu skaitu, izmēru, veidu u.c. jūsu monitora ekrānos nosaka monitora fiziskās īpašības, un viena īpašība tieši pasaka, cik tad jūsu ekrānā ir to punktiņu: izšķirtspēja. Izšķirtspēja nav nekas vairāk kā punktu skaits ekrānā pa horizontāli un vertikāli, tādēļ arī izšķirtspēju parasti uzdod kā divu skaitļu reizinājumu: horizontālo punktu skaits reiz vertikālo punktu skaits. Tieši šīs īpašības dēļ datoru galvenā mērvienība ir punkts.

Mājas lapas ir tiešā veidā ar to visu saistītas. Mājas lapa ir vizuāli grafiskā informācija, kas tiek attēlota uz ekrāna, tādēļ šo informāciju jebkurā gadījumā nākas kādā tās attēlošanas stadijā aprakstīt ar punktiem.

Pikselis

CSS valodā galvenā mērvienība ir pikselis (px, "pixel" jeb "picture element", tulk. no angļu val. "attēla elements"). Jebkura cita mērvienība datorā tiek balstīta uz šīs mērvienības bāzes. Tieši tāpēc šī ir visizplatītākā mērvienība mājas lapu veidošanā - tas vienkārši ir pamats! Neliels piemērs pierakstam:

..
div {width: 100px;
   height: 200px;}
..

EMs

Otra izplatītākā mērvienība ir salīdzinošā mērvienība em. Tas nav saīsinājums, tā ir vienkārša izruna burtam "M" angliski.

Šī mērvienība vēsturiski pastāv par lielā burta "M" izmēra salīdzinājumu. Tas ir platākais un kā lielais burts arī augstākais drukātais burts angļu alfabetā, tādēļ kalpo kā par izmēru proporciju veidotāju visiem drukātajiem burtiem.

CSS valodā ir nedaudz vienkāršāk: šī mērvienība ir vienkārši kā reizinātājs kādai iepriekš dotai vai uzstādītai mērvienībai (parasti pikseļos). Kā atskaites punkts parasti kalpo viena no divām lietām:

 • interneta pārlūka automātiskie uzstādījumi, kuros norādīts noklusētais fonta izmērs; pēc noklusējuma, šis izmērs ir 16px, bet to ir iespējams koriģēt jebkurā pārlūkā, tādēļ šiem uzstādījumiem nevajadzētu uzticēties,
 • mājas lapas body daļā uzstādītais izmērs; šis parametrs, ja ir uzrādīts, ņem virsroku pār pārlūka uzdoto izmēru, ieteicamām metode.

Piemērs:

..
body {font-size: 16px;}
..
div {width: 10em; /* 160px */
   height: 20em /* 320px */;}
..

Šīs metodes priekšroka ir mērojogamība: ja visa mājas lapa vai daļa mājas lapas objektu ir veidoti balstoties uz šo mērvienību, ir ļoti ātri un ērti palielināt vai samazināt attiecīgās mājas lapas izmēru vai elementu izmēru. Tas arī padara šo mērvienību par tik populāru. Otra pozitīvā iezīme attiecināma uz vecākām pārlūka Internet Explorer versijām, kur šī ir vienīgā mērvienība, kas pakļaujas pareizai mērogošanai.

Procenti

Vēl viena salīdzinošā mērvienība, procenti (apzīmējums: %). Atšķirībā no iepriekšminētās mērvienības, procenti pakļaujas vecāku-bērnu principam: mērvienībai par atskaites punktu kalpo kāda hierarhijā augstāk stāvoša objekta īpašības maksimālais izmērs. Piemērs:

HTML
..
<div id="parent">
 <div id="child">
  teksts
 </div>
</div>
..
CSS
..
div#parent {width: 200px;}
div#child {width: 50%;}

div {height: 50px;
  border: 1px solid #000;}
..

Ja mērvienība em vairāk tiek izmantota darbam ar tekstu, tad procentus vairāk izmanto darbam ar "diviem", attēliem, tabulām u.c. blokveida elementiem.

SI sistēmas mērvienības

CSS valodā iespējams izmantot arī reālajā dzīvē sastopamas mērvienības, piemēram, colla (in, tulk uz angļu val. "inch"), centimetrs (cm), milimetrs (mm) un punkts (pt, tulk uz angļu val. "point"). Par punktu kā mērvienību nedaudz vēlāk. Tomēr šīm visām mērvienībām ir kas kopīgs - tās reprezentē izmēru, kāds būs objektam, kad tas tiks izprintēts. Nav nozīmes mēģināt likt lineālu pie monitora un mēģināt nomērīt visu uz aci, nekas nesanāks! Tas tāpēc, ka visa veida grafiskajai datortehnikai pastāv vēl viens fiziski tehniskais parametrs: DPI (dots per inch, tulk no angļu val. "punkti collā"). Tehnikā ir tendence saspiest pēc iespējas vairāk pikseļu monitorā, kas nozīmē to, ka jo jaunāks jūsu monitors, jo "mazāks" būs centimetrs uz ekrāna.

iepriekš minētā mērvienība - punkts. Protams, tai ir spēkā visi iepriekš minētie parametri, tomēr salīdzināšanai ar iepriekš nosauktajām mērvienībām, šī reprezentē 1/72 collas, t.i. 72pt = 1colla vai arī 1/96 collas, t.i. 96pt = 1colla atkarībā no operētājsistēmas, ko lieto mājas lapas vērotājs. Tas ir stipri saistītas ar vēsturi, tādu iekārtu kā printeris un tādu parametru kā DPI. Interesenti par šo Microsoft un Apple/Macintosh savstarpējo nesaskaņu radīto faktu var sīkāk palasīt šeit, bet, protams, angliski.